Πρόγραμμα

06.00 – 08.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
08.00 – 11.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ
11.00 – 12.00 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
12.00 – 14.00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΟΙΖΟΣ
14.00 – 16.00 PETER LEE
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ
06.00 – 08.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
08.00 – 11.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ
11.00 – 12.00 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
12.00 – 14.00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΟΙΖΟΣ
21.00 – 23.00 ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ
06.00 – 08.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
08.00 – 11.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ
11.00 – 12.00 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
12.00 – 14.00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΟΙΖΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ
06.00 – 08.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
08.00 – 11.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ
11.00 – 12.00 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
12.00 – 14.00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΟΙΖΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ
06.00 – 08.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ
08.00 – 11.00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ
11.00 – 12.00 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
12.00 – 14.00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΟΙΖΟΣ
14.00 – 16.00 PETER LEE
17.00 – 00.00 I LOVE WEEKENDS
00.00 – 23.59 I LOVE WEEKENDS